برچسب: اموزش دور زدن قطعی اینترنت

  • دور زدن قطعی اینترنت با پروکسی

    دور زدن قطعی اینترنت با پروکسی

    دور زدن قطعی اینترنت با پروکسی دور زدن مشکل اتصال اینترنت دور زدن قطعی اینترنت با پروکسی ! پروکسی ها این روز های یکی از روش هایی هستند که شما با استفاده از آنها میتونید فیلترینگ رو دور بزنید پروکسی ها کمی با فیلتر شکن ها متنفاوت هستند اما خب به دلیل فنی بودن بحث…